50s-retro-mirror-mempis-noir

1950s vintage style atomic beauty mirror